Agentschap Alter
Alter Educ
Alter Echos
Alter Business News
AlteR&I
Echos du Crédit
Labiso.be
FR Duurzame economie in België
Actualiteit van 22/12/06 tot 31/01/07
126
ZOEKEN
  Geavanceerd zoeken  >>
NUMMER 126

Inhoud
Editoriaal

Duurzame ontwikkeling
Economie
Energie
Leefmilieu
Financiën
MVO
Sociaal
Andere sectoren

Leestips
Nuttige sites

Vorige nummers
DOSSIERS

Raadpleeg onze extra dossiers.
Klik hier.

AGENDA

Onze kalender met niet te missen evenementen.
Klik hier.

OVER ONS

Redactiebeleid
Team & contact
Ontstaan

U wil reageren?
Klik hier.

EDITORIAAL
31/01/2007   
Get Up! is born

Na negen maanden is Get up !, ons nieuwe, tweetalige magazine voor duurzaam beheer, eindelijk boven de doopvont gehouden. Met als taak de Belgische beleidsvormers (bedrijfsmanagers, bestuurders van verenigingen, vakbondsvertegenwoordigers of openbare bestuurders en academici) ertoe aan te sporen nieuwe “goede praktijken” in hun dagelijkse en langetermijnbeheer te integreren.
Het magazine is op 28 september in de brievenbus gedeponeerd van de lezers van Alter Business News die daarom verzocht hadden.

Afspraak op www.get-up.be voor een eerste kennismaking.

Pierre Biélande
Hoofdredacteur

.


BELGIë
31/01/2007   
Dossier
MVO onderwijzen om een nieuwe generatie managers te creëren

Is MVO een modefenomeen en zal het dus per definitie weer verdwijnen zoals andere grillen? Het antwoord van de Vlaamse universiteiten en businessscholen: neen. Zij beginnen het nieuwe concept meer en meer in hun curriculum te integreren.

31/01/2007   
De Commissie vraagt aan België om de CO2-emissiequota met 7% te verminderen

• In het kader van het vorige plan is België te gul geweest in het toekennen van CO2-emissiequota aan de bedrijven.
• In 2006 hebben de bedrijven in het Waalse Gewest 4 miljoen ton CO2 minder uitgestoten dan wat hun was toegekend.
• Het nieuwe nationale plan 2008-2012 met de nieuwe quota is nóg te gul; de Europese Commissie eist nog grotere inspanningen.

31/01/2007   
De 10 beginselen van Global Compact: een uitdaging te ver voor de zakenwereld?

• Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties en promoot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.
• Elke onderneming met meer dan 10 personen kan vrijwillig dit vrijblijvend pact ondertekenen.
• In oktober 2006 werden 335 ondernemingen geschrapt wegens non-activiteit. Een tweede lading van 203 schrappingen werd op 1 januari 2007 officieel bekrachtigd.

31/01/2007   
Masterkey: “Het rapport van een onderneming aan haar consultant geeft te vaak blijk van infantilisering. Ons doel is daarom haar te helpen zichzelf te helpen

• Om de sociale prestaties van een onderneming te evalueren zijn er tal van indicatoren: absenteïsme, opleidingsplan, veiligheid op het werk, bekwaamheidsevaluatie, aantal stakingsdagen, enz.
• Achter die indicatoren zijn het echter de beheerpraktijken (vooral HR) die van doorslaggevend belang zijn.
• Masterkey leert muterende ondernemingen om op hun eigen middelen te rekenen.

31/01/2007   
Het bedrijf Izen stelt windmolen op punt voor KMO’s

De windmolen is 19 meter hoog, 6 meter breed en zal tot 15.000 kWh/jaar kunnen produceren.

31/01/2007   
Cambio: intelligente mobiliteit

• Een wagen kopen en gebruiken is een kostelijke grap. Maar wel een kost die gedeeld kan worden.
• Dat maakt het goedkoper voor de gebruiker en stimuleert andere soorten mobiliteit.
• Cambio is Europa’s grootste groeier in de sector van car sharing, wat meteen zijn bestaansrecht beklemtoont.

31/01/2007   
Wanneer krijgen we een echt mobiliteitsbeleid in ondernemingen?

• Een recent rapport over mobiliteit schat dat drie mensen op vier zich met de wagen naar het werk begeven.
• De meerderheid van de Belgische ondernemingen (52,7%) bekommert zich niet om de woon-werkafstanden die de werknemers met de wagen afleggen.
• Bijna 8 ondernemingen op 10 nemen geen enkele concrete maatregel om een ‘betere’ mobiliteit te organiseren.

31/01/2007   
De ambassadeurs van de sociale economie 2007 zijn gekend

• De namen van de vijf nieuwe ambassadeurs van de sociale economie voor 2007 zijn gekend.
• De winnaars zijn: Loca Labora, Elektroboot, Spullenhulp, Le Pont en het duo Koepel Vlaamse Kringloopcentra / Wonen en Werken.


INTERNATIONAAL
31/01/2007   
De halveringstijd van radioactief afval met een factor 100 verminderen: een ontdekking van de universiteit van Ruhr.

• Indien deze bevinding klopt, kan astrofysicus Claus Rolfs een oplossing hebben voor het afvalbeheer.
• Deze methode plaatst nucleair afval in metaal en koelt het geheel af.
• De eerste toepassingen kunnen binnen dit en 10 jaar het daglicht zien.

31/01/2007   
Xerox vindt manier om meerdere keren op hetzelfde blad papier te drukken

• Twee afgedrukte bladzijden op vijf zijn bedoeld voor onmiddellijk gebruik en worden slechts één keer gelezen.
• Xerox werkt aan een technologie met inkt die na een relatief korte termijn verdwijnt.

31/01/2007   
‘Groen’ duidelijk in de lift bij Amerikaanse financiers

• Mentaliteitswijziging bij Amerikaanse investeerders: 2006 kende een regelrechte boom van investeringen in hernieuwbare energieën.
• Tegelijk merkt men een verveelvoudiging op van investeringsfondsen en beursindexen gekoppeld aan alternatieve energieën.
• Tot die vaststelling komt SocialFunds, een financiële website gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoorde investeringen.

31/01/2007   
Waterstof creëren zoals planten: binnenkort binnen handbereik van de mens

• Inzicht krijgen in de fotolyse van water door planten moet het mogelijk maken om op een ecologische manier waterstof te produceren.
• Een internationaal team onderzoekers identificeerde de structuur van de katalysator die dit mechanisme mogelijk maakt.
• Een belangrijke stap om over te gaan tot een energie-economie op basis van brandstofcellen.

31/01/2007   
Duurzaamheid: Noord-Amerikaanse chemie boekt hoofdzakelijk vooruitgang op vlak van milieu

• Het Forum Ethibel beklemtoont, na analyse van de Noord-Amerikaanse sector, de inspanningen om de impact op het milieu te verminderen.
• Wat duurzaamheid betreft, bengelen Dupont de Nemours, Monsanto en Dow Chemical onderaan het lijstje.
• Een vierde onderneming krijgt het Excellence-label van Forum Ethibel.

31/01/2007   
Rendement fotovoltaïsche cellen verdubbelen: Californische onderzoekers stellen materiaal op punt

• Dankzij het nieuwe materiaal bereiken de Amerikaanse fysici een rendement van bijna 48%.
• Deze technologie zal gecommercialiseerd worden i.s.m. Rose Street Labs en Sumitomo Chemical.

31/01/2007   
Zwitserse NGO biedt zonneovens om ontbossing in Madagaskar tegen te gaan

• Op minder dan honderd jaar tijd werd bijna 90% van de Madagaskische oerwouden van de kaart geveegd.
• De oorzaak: het particuliere verbruik van houtskool.
• Een Zwitserse NGO lanceert een project rond zonneovens om de bevolking aan te zetten die duurzame kookmethode te gebruiken. Nu alleen nog de lokale inwoners op grote schaal zien te overtuigen!

31/01/2007   
De herverzekeraar Swiss Re biedt elke werknemer 5.000 Zwitserse Frank om zijn CO2-emissies terug te dringen

• Tegen 2013 wil Swiss RE volledig CO2-neutraal werken.
• Naast de inspanningen om een echte dialoog over klimaatverandering op gang te brengen, werkt Swiss RE ook aan zijn eigen beleid.
• Een duur maar voorbeeldig en onmisbaar beleid voor deze herverzekeraar die zwaar te lijden heeft gehad onder de recente klimaatrampen.

31/01/2007   
Eerlijke handel in Madagaskar: de moeilijkheid om zonder partner uit het noorden een project op te zetten

• De Madagaskische ambachtslui verenigen in een coöperatieve van eerlijke handel: een project dat in 2007 het levenslicht zou moeten zien.
• Het concept ‘eerlijke handel’ is echter niet voor iedereen duidelijk in Madagaskar.
• Zonder partner in het noorden is het onbegonnen werk!

31/01/2007   
Volgens de ETAG evolueert de kledingsector naar de arbeidsnormen van de IAO

• Het rapport van de actiegroep voor eerlijke handel beoordeelt 30 kleinhandelaars en kledingmerken over de manier waarop ze communiceren over de arbeidsvoorwaarden van hun leveranciers.
• De Europese en Amerikaanse ondernemingen krijgen de beste score.
• Het rapport toont een verbetering sinds 2005 maar geeft niet echt het aankoopbeleid van de merken weer


NEWSLETTER

Ontvang ABN in uw mailbox!

Ik wens me uit te schrijven
Download ons dossier
'Citizen Dream'
(FR - juni 2006)

cartoon KanarABN is content leverancier voor
MVO VlaanderenAuteursrechten  |  Stratenplan  |  © Agentschap Alter 2005  |  Onderhoud door eBulls